Faste aktiviteter

Møtelokaler
Bibelstudie Kl 11:00
Pause Kl 12:00
Gudstjeneste Kl 12:15

Sabbatsskoleavdelingen samler hver sabbat Adventkirkens medlemmer til bibelstudium, bønn og informasjon om menighetens verdensomspennende aktiviteter ca en  time før dagens gudstjeneste. Bibelstudiet tar for seg emner utarbeidet i et hefte som produseres hvert kvartal. Hvert medlem har så mulighet til å forberede seg i løpet av uken til helgens bibelstudium som forgår i alle adventistmenigheter i grupper eller plenumssamlinger. Informasjon om Adventistsamfunnets verdensomspennende aktiviteter foregår audiovisuelt eller ved at en person forteller eller leser en rapport fra verdensfeltet. Under sabbatsskolen tas hver sabbat opp en kollekt til opprettholdelse av menighetens verdensomspennende misjonsprosjekter, eller til hjelp til å starte nye prosjekter. Sabbatsskolene er åpne for alle, ikke bare for menighetens medlemmer. Sabbatskolen har også avdelinger for barn på alle alderstrinn.
Hentet fra www.adventist.no

Alle som vil er hjertelig velkommen! Det heftet som vi bruker til bibelstudiet i sabbatskolen ligger på nettet:www.bibelstudiet.no